Met de onderwijsprogramma’s van Rijksmuseum Boerhaave ontdekken leerlingen de wereld van wetenschap. Tijdens actieve workshops en aan de hand van historische verhalen en objecten komen leerlingen meer te weten over gepassioneerde wetenschappers. En door onderzoekend en ontdekkend leren begrijpen ze dat wetenschap van onschatbare waarde is voor hun leven. Ook in de vaste presentatie leren kinderen spelenderwijs meer over de wonderlijke wereld van de wetenschap.

Museum Educatie Prijs 2018
(Hilversum november 2017)

De Museumeducatie Prijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Op hun beurt kunnen scholen de musea helpen om hun publiek te behouden. Kinderen zijn ten slotte de museumbezoekers van de toekomst. Kortom, musea en scholen staan samen voor de mooie uitdaging om hoogwaardige educatieprojecten te blijven ontwikkelen.

De onderwijsprogramma’s van Rijksmuseum Boerhaave zijn aangesloten bij het Verwonderpaspoort. Het Verwonderpaspoort bundelt het Leidse educatieve aanbod voor Natuur, Wetenschap en Technologie. Het Verwonderpaspoort ontving de Museum Educatie Prijs 2018. Uit het juryrapport:

“Inmiddels weten we dat ontdekkend en ontwikkelingsgericht leren ervoor zorgen dat er veel plezier wordt beleefd aan het leren en dat het leidt tot beklijven van kennis en diepgaander begrip daarbij. Leren gebeurt niet alleen in de school, maar juist ook daarbuiten. Ouders en anderen zijn daarbij belangrijk. Naturalis heeft het project Verwonderpaspoort ingediend, een educatief aanbod met een digitale verwonderwereld erbij. Het project heeft de ambitie en de potentie om uit te groeien tot een leerecosysteem. Een school en museum overstijgende aanpak waarbij samenwerking voorwaarde is en gestimuleerd wordt, een aanpak die uit te breiden is naar kunst- en cultuurmusea, bibliotheken en verder en een aanpak die niet alleen lokaal, maar ook regionaal en zelfs landelijk voorstelbaar is. Denk maar eens groot!
Er is een directe verankering in meerdere vakgebieden van het curriculum en door toepassing van ICT, door het persoonlijke pasje dat bij museumbezoek wordt geactiveerd en waar je op school en thuis een digitale wereld mee bouwen, opdrachten maakt, spelletjes kan spelen en weer wordt uitgedaagd om naar musea te gaan. Dit maakt het verwonderpaspoort leuk, maar zeker niet vrijblijvend. Er is een aanpak neergezet die aansluit bij nieuwe opvattingen van een leven lang leren en ontwikkelen en er worden duurzame sectoroverstijgende doelstellingen opgepakt waarmee cultuureducatie in direct verband wordt gezet met onze burgers van de toekomst.”

Partners in het Verwonderpaspoort

Universiteit Leiden, Naturalis Biodiversity Center, Museum Boerhaave, Technolab, Wetenschapsknooppunt Leiden, Junior Science Lab, Duurzaam Leiden, Hortus Botanicus Leiden, Universe Awareness.

De projectpartners van het winnende Verwonderpaspoort met de cheque van €40.000,-
De projectpartners van het winnende Verwonderpaspoort met de cheque van €40.000,-

Kidsproof verklaring Museumkids.nl (sinds 2016)

Museumkids.nl is een initiatief van de Stichting Museumkaart waar kinderen op speelse wijze in aanraking komen met de musea in Nederland. Het primaire doel is het stimuleren van de interesse en bezoek van kinderen aan musea, zowel online als offline. Alle bij de Museumvereniging aangesloten musea die in de afgelopen inspectieperiode 40 of meer inspecties hebben ontvangen en daarbij van de kinderen een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5 hebben behaald, mogen zich kidsproof noemen. 

Zoek op