Aanmelden

Velden met * zijn verplicht

*Met deze keuze machtigt u het museum om het gekozen bedrag (€ 40, € 65, € 250) tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van uw rekeningnummer.

Uw lidmaatschap is geldig gedurende het lopende kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december). Aanmeldingen die plaatsvinden tussen 1 november en 31 december worden pas in januari van het volgende jaar in rekening gebracht. Uw Vriendschap wordt automatisch verlengd. 

U kunt de Vriendschap vóór 15 december van ieder kalenderjaar opzeggen via een e-mail aan vrienden@rijksmuseumboerhaave.nl of via een brief aan Caecilia Stichting, Postbus 11280, 2301 EG Leiden. Daarmee is de Vriendschap en de eventuele incassomachtiging beëindigd per 1 januari van het volgende jaar. Er kan helaas geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaatsvinden van reeds betaalde Vriendenbijdrage. De Vriendenpas blijft geldig tot het einde van het dan lopende lidmaatschapsjaar.

Middels uw inschrijving gaat u akkoord met het Privacy Statement van de Vrienden van Rijksmuseum Boerhaave.

Zoek op