Samenwerken met instellingen en bedrijven is essentieel en getuigt van maatschappelijke verankering. Dit is in de afgelopen jaren terug te zien in de samenwerking tussen Rijksmuseum Boerhaave en het bedrijfsleven. Hieronder een overzicht van onze partners:

Shell Nederland

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, in Rijksmuseum Boerhaave, met leerlingen van groep 7 van de Lucas van Leydenschool

Shell is hoofdpartner van Rijksmuseum Boerhaave. Wij bundelen onze krachten om samen de toekomstige generatie ontdekkers te enthousiasmeren voor wetenschap en techniekonderwijs. Ook jongeren die normaliter minder snel met wetenschap en techniek in aanraking komen.

brill logo

Brill is de oudste uitgeverij van Nederland en opgezet rond de Universiteit Leiden. De uitgeverij is uitgegroeid tot een wereldwijd opererende wetenschappelijke uitgeverij. Brill is trotse partner van Rijksmuseum Boerhaave. Meerdere historische wetenschappelijke uitgaven van Brill zijn in de collectie opgenomen.

chdr

Het CHDR is een speler van formaat op het gebied van de toepassing van biomedische vindingen om betere behandelingen voor ziekten mogelijk te maken; een gebied waar grootse wetenschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar dat tegelijkertijd voor veel mensen moeilijk te begrijpen is. Rijksmuseum Boerhaave maakt het biomedische onderzoek waar CHDR in uitblinkt zichtbaar voor een breed publiek.

Logo.duPrie+ondertitel.jpg

Du Prie bouw & ontwikkeling restaureert, renoveert en bouwt utiliteitsgebouwen en woningen. De afgelopen jaren heeft Du Prie Rijksmuseum Boerhaave mogen renoveren tot een eigentijds en innovatief museum waar jong en oud een leuke en leerzame dag kunnen beleven. Als Leids bouwbedrijf draagt Du Prie van harte bij aan de activiteiten van het museum en betrekt daarbij graag het eigen personeel.

Fonds 1818

Fonds 1818 financiert kunstprojecten, maar ook projecten op het gebied van natuur en milieu en op het maatschappelijk vlak in de regio Haaglanden. Dankzij een substantiële  bijdrage van Fonds 1818 kon Rijksmuseum Boerhaave De Werkplaats van Frankenstein realiseren.

Galapagos

Dankzij de steun van Galapagos kan Rijksmuseum Boerhaave de geschiedenis van de farmacie en de ontwikkeling van een innovatieve medicijnen in een samenhangend, eigentijds geheel presenteren.

Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het Mondriaan Fonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de tentoonstelling Frankenstein, op weg naar de nieuwe mens.

prins bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap. Het Cultuurfonds heeft bijgedragen aan de tentoonstelling Frankenstein, op weg naar de nieuwe mens.

rivm

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dankzij de steun van het RIVM kan Rijksmuseum Boerhaave thema’s die het RIVM na aan het hart staan op een toegankelijke manier met jong en oud delen.

Sanquin

Sanquin zorgt voor de bloedvoorziening in Nederland. Sanquin produceert geneesmiddelen uit plasma, maakt bloedgroep- en immuunreagentia en verricht diagnostisch en wetenschappelijk onderzoek en verzorgt onderwijs. Sanquin heeft Rijksmuseum gesteund om innovatieve presentaties mogelijk te maken.

Vereniging Rembrandt

Vereniging Rembrandt ondersteunt Rijksmuseum Boerhaave bij de verwerving van bijzondere collectiestukken, waarvan een deel momenteel te bewonderen is in de tentoonstelling Op recept, 350 jaar medicijnen.

zorg en zekerheid

Stichting Zorg en Zekerheid stimuleert en financiert projecten ter verbetering van de gezondheidszorg in de meest brede zin. Leren over gezondheid, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Stichting Zorg en Zekerheid verbindt zich daarom graag als duurzame onderwijspartner aan Rijksmuseum Boerhaave.

Stieltjesfonds

Platform Wiskunde Nederland

Zoek op