ocw

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven. Binnen dit kader verstrekt het ministerie subsidie aan Rijksmuseum Boerhaave.

Gemeente Leiden

Cultuur en kennis zijn de belangrijkste pijlers van ‘Leiden stad van ontdekkingen’. De gemeente Leiden draagt dit uit door het ondersteunen van het cultureel-educatieve programma van Rijksmuseum Boerhaave.

vws

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van VWS. VWS steunde de totstandkoming van De Antibiotica Brigade van Rijksmuseum Boerhaave en draagt daarmee bij aan het vergroten van de bewustwording rond het gebruik van antibiotica.

Zoek op