Er is een prachtige kleuren foto van Marilyn Monroe, iconisch. Witte veren omranden haar bleke gezicht waarbij haar gestifte lippen in een explosie van rood de aanschouwer tegemoet komen. 

marilyn monroe

Niko Tinbergen moet geglimlacht hebben om deze foto. Hij zou direct de supernormale prikkel hebben ontdekt die uitgezonden wordt door de lippen van de filmster.

meeuw tinbergenMensen zijn niet anders dan dieren. Die lippen hebben hetzelfde effect als de rode vlek op de snavel van moeder meeuw op haar jongen. Instinctmatig pikken kuikens naar deze vlek als ze om voedsel vragen. Voor hen is het een duidelijk signaal: hier is wat te halen. En wat zeggen die rode lippen van Marilyn? Juist, misschien is bij haar wel wat te halen, mits je president van Amerika was...

meeuw

Zoek op