De conservatoren van Rijksmuseum Boerhaave vormen de wetenschappelijke staf van het museum. De conservatoren doen onderzoek, en zijn conservator van de tijdelijke tentoonstellingen. 

Tiemen Cocquyt

Conservator Natuurwetenschappen tot 1800

E-mail

Tiemen Cocquyt studeerde natuurkunde en wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Sinds hij in 2010 zijn werkzaamheden in Rijksmuseum Boerhaave aanving, maakte hij tentoonstellingen over Christiaan Huygens, de opmars van elektriciteit, optische illusies en over wiskunde – vaak met een duidelijke educatieve component. Met een door NWO toegekende beurs verrichtte hij in 2016 internationaal onderzoek naar zeventiende-eeuwse telescopen en microscopen. Verdere interesses liggen onder meer bij natuurkundige demonstratie-instrumenten, elektrische apparaten en het raakvlak tussen wetenschap en technologie.

Als afgedwaalde experimentator houdt Tiemen ervan dingen te maken, zoals demonstratiespellen voor tentoonstellingen en apparatuur voor onderzoek naar historische telescooplenzen. Hij zet graag zijn tanden in ‘mystery objects’, wetenschappelijk-technologische artefacten waarvan functie en werking in de vergetelheid zijn geraakt.

Bart Grob

Conservator Biologie en Geneeskunde

E-mail

Bart Grob (1973) studeerde biologie in Utrecht. Na zijn afstuderen deed hij als onderzoeksassistent onderzoek naar de geschiedenis van de cardiologie in Nederland aan het VUMC in Amsterdam. In 1999 begon hij als conservator bij Rijksmuseum Boerhaave. Hij maakte tentoonstellingen over onder andere Sebald Justinus Brugmans, wiskunde, medische techniek en was projectleider van een Europese samenwerking op het gebied van anatomische modellen.

Bart houdt zich bezig met de collecties medische collecties na 1850. Zijn grootste interesses liggen in het opzetten van nationale en internationale samenwerkingsprojecten, innovatieve technologie in musea en het voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk maken van collecties.

Mieneke te Hennepe

Conservator Medische collecties

E-mail

Mieneke te Hennepe (1975) studeerde medische biologie en sociologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 2007 aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar medische afbeeldingen van de huid in de negentiende eeuw. Voor haar proefschrift ‘Depicting Skin: Visual culture in nineteenth-century medicine’ ontving ze een Erasmus Studieprijs.

Sinds 2006 werkt Mieneke als conservator medische collecties bij Rijksmuseum Boerhaave. Ze ontwikkelde tentoonstellingen over onderwerpen als de huid, gewicht, de mond, medische afbeeldingen, geneesmiddelen en voedselinnovaties. Ze doet onderzoek naar het zieke en gezonde lichaam in objecten van de negentiende en twintigste eeuw, ethische vraagstukken rond geneeskunde in musea, en de verbeelding van ziekte in diverse media, met name de fotografie. Mieneke is ook Assistant Professor bij het LUMC, waar ze onderwijst in medische geschiedenis in het bio(medische) curriculum.

Tim Huisman

Conservator levenswetenschappen voor 1800

E-mail

Tim Huisman (1964) studeerde kunstgeschiedenis en museologie aan de Universiteit Leiden. In 1995 kwam hij in dienst bij Rijksmuseum Boerhaave. Na vijf jaar te hebben gewerkt als tentoonstellingsmaker werd hij conservator . Hij maakte tentoonstellingen over een breed scala aan onderwerpen van medische geschiedenis, via robots, naar de geschiedenis van waterbeheer in de Hollandse polders.

Als conservator houdt hij zich bezig met het vroegmoderne medische, farmaceutische en natuurhistorische erfgoed in de collectie van Rijksmuseum Boerhaave. Hij beijvert zich daarbij steeds om de wetenschapshistorische inhoud van deze disciplines in te passen in het bredere kader van de cultuurgeschiedenis. Huisman promoveerde in 2008 op de geschiedenis van de anatomie in het zeventiende eeuwse Leiden. Anatomie, anatomische theaters en de daarbij behorende verzamelcultuur hebben nog steeds zijn bijzondere aandacht.

Ad Maas

Conservator Natuurwetenschap vanaf 1800

E-mail

Ad Maas (1970) studeerde economische geschiedenis in Nijmegen. Een speling van het lot bracht hem naar het Instituut voor Theoretische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam voor een promotieonderzoek naar de geschiedenis van de natuurkunde in Amsterdam tussen 1877 en 1940. Na een jaar onderzoek aan het Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte te Berlijn belandde hij in 2003 in Rijksmuseum Boerhaave. Hij organiseerde onder meer tentoonstellingen over de zon, geluid, Einstein, Heike Kamerlingh Onnes, Newton in Nederland, Nederlandse energiegeschiedenis, Philips Research en recycling omstreeks 1800.

Tot de expertise van Ad behoren Nederlandse natuurkunde, wetenschap in de negentiende eeuw, geschiedenis van wetenschappelijke collecties en musea, en Albert Einstein. Ad is tevens Book Review Editor voor Isis Journal.

Zoek op