In 1664 kreeg Rembrandt Harmenszoon van Rijn de opdracht om een portret te maken van de medische professor Johannes
Antonides van der Linden (1609-1664). Van der Linden gaf toen al ruim tien jaar lang college aan het ziekbed in het Caeciliagasthuis, het tegenwoordige Rijksmuseum Boerhaave.

rembrandt

Portret van Joannes Antonides van der Linden, Rembrandt van Rijn, 1665 (collectie Rijksmuseum Boerhaave P02199)

Van der Linden zelf kon niet meer voor zijn portret poseren – hij
overleed eerder dat jaar – maar in 1660 maakte de Leidse schilder Abraham van den Tempel een schilderij waarop Rembrandt zich kon baseren. Rembrandts opdrachtgevers hoopten op een gegraveerd portret voor in een boek van Van der Linden. Rembrandt gebruikte de etstechniek omdat hij die mooier vond. De opdrachtgevers vonden dat niet en keurden het portret af.

Zoek op