LessonUp: De Verlichting

Terug naar Voortgezet onderwijs

In het kader van de Canon van Nederland heeft Rijksmuseum Boerhaave in samenwerking met het Teylers Museum en het Eise Eisinga Planetarium een les ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De les is voor leerjaar 1 en 2 uit alle lagen van het VO en staat in het teken van De Verlichting. 

Over de les

Gebruik je verstand! Wees kritisch! In de achttiende eeuw komen nieuwe ideeën vanuit Frankrijk naar Nederland. Een les over Verlichtingsideeën en beroemde Nederlanders uit deze periode.

De les duurt ongeveer 60 minuten. Voor het volgen van deze les heeft elke leerling een mobiel, tablet of laptop met internet nodig. 

Na afloop van de les kennen de leerlingen: 

De denkbeelden van de Verlichting (18e eeuw):

- Mensen willen hun kennis vergroten, door steeds meer uit te gaan van het verstand.
- Ze zijn daarbij kritisch: niet zomaar alles aannemen omdat een koning of de kerk dat zegt.
- Ze vinden dat iedereen vrij en gelijkwaardig moet zijn: arm of rijk, van arbeider tot koning en van alle  godsdienstige gezindten.
B Enkele belangrijke personen uit deze periode: 

- Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723)
- Christiaan Huygens (1629-1695)
- Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778)
- Eise Eisinga (1744-1828)

Over de Canon van Nederland

De Canon van Nederland neemt je in 50 vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die bijgedragen hebben aan het Nederland waar we nu wonen.

Je staat oog in oog met historische personages uit elk tijdvak. Je leert hen en hun wereld kennen via spellen, animaties en films. En uiteraard via hun voorwerpen als het overgeleverde bewijsmateriaal voor hun verhalen. Het ontstaan van Nederland, de bevolking, het klimaat en de geografie komen aan bod.

Zoek op