Ambassadeurs Rijksmuseum Boerhaave

Wij zijn trots op onze ambassadeurs: een groep van belangrijke sleutelfiguren die hun naam verbinden aan Rijksmuseum Boerhaave. Dit doen zij om de bekendheid van Rijksmuseum Boerhaave te vergroten. Op dit moment heeft Rijksmuseum Boerhaave de meerjaren strategie vastgesteld en onder de naam Podium voor de toekomst is deze leidend voor de periode 2021 – 2025. In dit strategisch plan is de toekomstambitie geformuleerd om fysiek en inhoudelijk te vernieuwen. 

Onlangs hebben we de ambassadeurs tijdens een succesvolle online bijeenkomst bijgepraat. Wij zijn blij en trots dat de ambassadeurs achter de doelstellingen van Rijksmuseum Boerhaave staan en dat zij dat aan de buitenwereld ook kenbaar willen maken.

De ambassadeurs van Rijksmuseum Boerhaave:

 • Adam Cohen, professor Klinische Pharmacie
 • André Kuipers, astronaut en ambassadeur Techniekpact
 • Annemiek Verkamman, Managing Director HollandBio
 • Anton Valk CBE, voormalig trustee Science Museum Group London
 • Bart van Zijll Langhout, voorzitter Bestuur Stichting Leiden Bio Science Park
 • Carmen van Vilsteren, Chair Topsector Life Sciences & Health; Health and Director of e/MTIC
 • Clémence Ross-van Dorp, ambassadeur sector Life, Sciences & Health
 • Douwe Biesma, voorzitter Raad van Bestuur LUMC
 • Ewine van Dishoeck, president International Astronomical Union en hoogleraar moleculaire astrofysica Universiteit Leiden
 • Gerard ’t Hooft, Nobelprijswinnaar natuurkunde
 • Gilles van Wezel, hoogleraar Moleculaire Biotechnologie en wetenschappelijk directeur aan de Universiteit Leiden
 • Hans Clevers, Head of Pharma Research & Early Development (pRED) en Universiteits Hoogleraar Utrecht
 • Henri Lenferink, burgemeester Leiden
 • Hester Bijl, rector magnificus en voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden 
 • Ineke Sluiter, President van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 • José van Dijck, Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht 
 • Leila Prnjavorac, presentator/ dagvoorzitter/ spreker
 • Marileen Dogterom, president KNAW
 • Nettie Buitelaar, Director Biotech Booster
 • Nico van Meeteren, directeur Stichting LSH en secretaris van het Topteam LSH
 • Pedro Tetteroo, Executive Coach/gastdocent University College Cork
 • Siep Wijsenbeek, Directeur FIN
 • Willy Spaan, oud-voorzitter Raad van Bestuur LUMC
 • Wim Pijbes, directeur Stichting Droom en Daad

Zoek op