Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter, benoemd per 25-09-2018, 1e termijn)

Voorzitter Bestuur AGGT; Voorzitter Raad van Toezicht De Balie; Voorzitter Raad van Toezicht EYE; Voorzitter Raad van Advies Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE); Voorzitter Wetenschappelijke en Maatschappelijke Adviesraad; Voorzitter Big Data Alliance; Voorzitter IAR CWI InstituutsAdviesRaad; Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Strategisch Thema Instituties; Lid Raad van Advies Teijin Japan; Lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK; Lid van College van Regenten Prof. F. de Vries Stichting; Lid Raad van Commissarissen Siemens Nederland; Voorzitter Raad van Advies Diabetesvereniging Nederland; Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Manifesta; Voorzitter Stichting Avond van Wetenschap en Maatschappij; Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort; Ambassadeur KWF Oncode; Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave. 

Accent portefeuille: aanspreekpunt directeur

Prof. dr. ir. Ionica Smeets (lid, benoemd per 25-09-2018, 1e termijn)

Hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden; columnist voor Volkskrant en New Scientist NL; Juryvoorzitter Libris Literatuurprijs; voorzitter adviesraad CBS Communicatie & Nieuws; voorzitter TWG Science Communication van NeFCA, secretaris bestuur Leids Mediafonds.

Accent portefeuille: Wetenschapscommunicatie

Prof. Dr. R.J. Hamer (lid, benoemd per 29-09-2020, 1e termijn)

Voorheen werkzaam bij Unilever als directeur Unilever R&D Vlaardingen en vice-president Agri-Food External Affairs, in de academische wereld als hoogleraar Wageningen UR.  Nu betrokken bij: SFI - Field Lab Circular Plastics: voorzitter van de raad van bestuur, Rathenau Instituut: lid programmaraad, "Het Groene Brein": lid raad van toezicht, NWA: boegbeeld route "Duurzame productie van gezond en veilig voedsel", lid adviescommissie NWA. FoodNexus: voorzitter. VNO-NCW: voorzitter technologiecommissie (tot 30-09-2020). Rijksmuseum Boerhave: lid raad van toezicht.

Accent portefeuille: financiën en audit

Prof. Dr. C.L. Mummery (lid, benoemd per 20-09-2019 tot 19-9-2023, 1e termijn)

Hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie en Hoogleraar Ontwikkelingsbiologie in het LUMC; lid van de KNAW en KHMW, laureaat van de European Research Council (Advanced Grant); (vice) president International Society for Stem Cell Research; board member ISSCR; associate editor van Stem Cell Reports; redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften; SAB Hubrecht Institute, Sartorius, Leuven Stamcell Instituut. 

Accent portefeuille: academische wereld

Dr. W. Bijleveld (lid, benoemd per 21-09-2009 tot 19-9-2023, 1e termijn)

Voorzitter Veluwe Alliantie, Voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, Voorzitter Raad van Toezicht Omniversum Den Haag, Lid Raad van Commissarissen Toerisme VAN Elst, Lid Raad van Toezicht Stichting Koninklijke Defensiemusea Soesterberg, Lid Raad van Advies Nationaal Bomenmuseum / Von Gimborn Arboretum Doorn, Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem. Lid Raad van Advies Gelders Landschap en Kastelen Arnhem

Accent portefeuille: museale veld

De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar, met een éénmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.

Zoek op