Prof. dr. A. Rinnooy Kan  (lid, 2e termijn benoemd per 24-09-2022 tot 23-09-2026)

Voorzitter Raad van Advies Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE); Voorzitter Wetenschappelijke en Maatschappelijke Adviesraad; Voorzitter IAR CWI Instituuts Adviesraad; Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Strategisch Thema Instituties; Lid van College van Regenten Prof. F. de Vries Stichting; Voorzitter Raad van Advies Diabetesvereniging Nederland; Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Manifesta; Voorzitter Stichting Avond van Wetenschap en Maatschappij; Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort; Voorzitter Stichting Literatuur Prijs; Lid Raad van Advies Rotterdam Vakmanstad; Lid Raad van Advies Sarphati Amsterdam; Voorzitter Programmacommissie ZonMW Social Trials; Lid Algemeen Bestuur Fulbright; Lid Raad van Advies Finance and the Common Good; Voorzitter Raad van Advies BAN/Data Science and Business Analytics; Voorzitter Stichting SAAT (Triodos); Voorzitter Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers.

Accent portefeuille: aanspreekpunt directeur

Prof. Dr. Ir. I. (Ionica) Smeets (lid, 2e termijn vanaf 24-09-2022 tot 25-09-2026)

Hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden; kwartiermaker voor Nationaal Centrum voor Wetenschapscommunicatie, columnist voor Volkskrant en New Scientist NL; freelance spreker; voorzitter divisie Science Communication van NeFCA, lid klankbordgroep Implementeren met Impact ZonMW, redactieraad Delta, bestuur stichting theater AdHoc, lid van de KHMW, SAB Naturalis.

Accent portefeuille: Wetenschapscommunicatie

Prof. Dr. R.J. (Rob) Hamer (financiën/audit, lid, 1e termijn benoemd per 28-09-2020 tot 27-09-2024)

Voorheen werkzaam bij Unilever als directeur Unilever R&D Vlaardingen en vice-president Agri-Food External Affairs, in de academische wereld als hoogleraar Wageningen UR. Nu betrokken bij: FLCP- stichting Field Lab Circular Plastics: voorzitter van het bestuur, Rathenau

Instituut: lid programmaraad, “Het Groene Brein”: lid raad van toezicht, NWO: lid van het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen.

Accent portefeuille: financiën en audit

Prof. Dr. C.L. (Christine) Mummery (lid, 1e termijn benoemd per 20-09-2019 tot 19-09-2023)

Hoogleraar Ontwikkelingsbiologie in het LUMC; lid van de KNAW en KHMW, laureaat van de European Research Council (Advanced/PoC Grants); board member ISSCR; associate  editor van Stem Cell Reports; redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften; SAB Hubrecht Institute, Sartorius, Gurdon Institute, Allen Institute, HeartBeatbio en Mogrify.

Accent portefeuille: academische wereld

Dr. W. (Willem) Bijleveld (lid, 1e termijn benoemd per 21-09-2019 tot 19-09-2023)

Voorzitter Veluwe Alliantie; Voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds; Voorzitter Jury Vriendenloterij Museumprijs; Vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon/Omniversum Den Haag. Lid Raad van Commissarissen Toerisme VAN Elst; Lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds; Lid Raad van Advies Geldersch Landschap & Kasteelen Arnhem; Lid Raad van Advies Nationaal Bomenmuseum / Von Gimborn Arboretum Doorn; Lid Raad van Advies Hortus Amsterdam en Lid Raad van Advies de Grote Kerk in Naarden

Accent portefeuille: museale veld

Drs. Sophie Merckelbach
Strategie consultant bij McKinsey & Company en trainee lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave

De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar, met een éénmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.

Zoek op