Prof. dr. A. Rinnooy Kan  (lid, 2e termijn benoemd per 24-09-2022 tot 23-09-2026)

Voorzitter Raad van Advies Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE), Voorzitter Wetenschappelijke en Maatschappelijke Adviesraad, Voorzitter IAR CWI Instituut AdviesRaad, Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Strategisch Thema Instituties, Lid College van Regenten Prof. F. de Vries Stichting , Voorzitter Raad van Advies Diabetesvereniging Nederland, Lid Raad van AdviesKamp Amersfoort, Voorzitter Stichting Literatuur Prijs, Lid Raad van Advies  Rotterdam Vakmanstad, Voorzitter Programmacommissie Commissie ZonMw Social Trials,  Lid Algemeen Bestuur Fulbright, Lid Raad van Advies  Finance and the Common Good, Voorzitter Raad van Advies BAN/Data Science and Business Analytics, Lid Raad van Advies Amsterdam University College, Lid Taskforce Vereniging Nederlandse Gemeenten, Voorzitter Triodos SAAT, Lid Raad van Advies Stichting ITGD, Voorzitter Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers, Lid Raad van Advies Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE).

Accent portefeuille: aanspreekpunt directeur

Prof. Dr. Ir. I. (Ionica) Smeets (lid, 2e termijn vanaf 24-09-2022 tot 25-09-2026)

Hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit Leiden; management team Instituut voor Biologie, kwartiermaker voor Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving, columnist voor Volkskrant, Skepsis en New Scientist NL; freelance spreker; voorzitter divisie Science Communication van NeFCA, lid klankbordgroep Implementeren met Impact ZonMW, redactieraad Delta, bestuur stichting theater AdHoc, lid van de KHMW, SAB Naturalis.

Accent portefeuille: Wetenschapscommunicatie

Prof. Dr. R.J. (Rob) Hamer (financiën/audit, lid, 1e termijn benoemd per 28-09-2020 tot 27-09-2024)

Voorheen werkzaam bij Unilever als directeur Unilever R&D Vlaardingen en vice-president Agri-Food External Affairs, in de academische wereld als hoogleraar Wageningen UR. Nu betrokken bij: FLCP- stichting Field Lab Circular Plastics: voorzitter van het bestuur, Rathenau Instituut: lid programmaraad, “Het Groene Brein”: lid raad van toezicht, NWO: lid van het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen.

Accent portefeuille: financiën en audit

Prof. Dr. C.L. (Christine) Mummery (lid, 1e termijn benoemd per 20-09-2019 tot 19-09-2023)

Hoogleraar Ontwikkelingsbiologie in het LUMC; lid van de KNAW en KHMW, laureaat van de European Research Council (Advanced/PoC Grants); board member ISSCR; associate  editor van Stem Cell Reports; redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften; SAB Hubrecht Institute, Sartorius, Gurdon Institute, Allen Institute, HeartBeatbio, SyncBiosystems en Mogrify.

Accent portefeuille: academische wereld

Dr. W. (Willem) Bijleveld (lid, 1e termijn benoemd per 21-09-2019 tot 19-09-2023)

Voorzitter Veluwe Alliantie en Veluwe Board; Voorzitter Jury Vriendenloterij Museumprijs; Vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon/Omniversum Den Haag. Lid Raad van Commissarissen Toerisme VAN Elst; Lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds; Voorzitter Raad van Advies Nederlands Zuivelmuseum / Erve IJzerman Wapenveld; Lid Raad van Advies Geldersch Landschap & Kasteelen Arnhem; Lid Raad van Advies Nationaal Bomenmuseum / Von Gimborn Arboretum Doorn; Lid Raad van Advies Hortus Amsterdam en Lid Raad van Advies de Grote Kerk in Naarden.

Accent portefeuille: museale veld

Drs. Sophie Merckelbach
Strategie consultant bij McKinsey & Company en trainee lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave.

De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar, met een éénmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve acht jaar.

Zoek op