In de Gouden Eeuw draait alles om nieuwe ideeën over hemel en aarde en om de overweldigende kennisexplosie in de zeventiende-eeuwse Nederlanden. 

Je ziet topstukken als het oudste heliocentrische planetarium ter wereld, landkaarten van Blaeu, natuurtekeningen van Maria Sibylla Merian en natuurlijk het microscoopje van Antoni van Leeuwenhoek.

Zoek op