Fascinatie voor vreemde landen en volkeren

Terug naar De Atlas Maior van Blaeu

De kaarten van Willem Jansz. Blaeu zijn niet alleen bedoeld voor praktisch gebruik voor zeelui. Hij maakt ook sierkaarten voor thuis aan de muur. Deze producten zijn in trek bij klanten met interesse voor vreemde landen en verre volkeren. Bij deze luxe kaarten besteedt Blaeu veel aandacht aan het decoratieve randwerk, zoals de bewoners van de verschillende continenten en panorama’s van verschillende steden.

 Kaart van Europa, W. J. Blaeu, 1617 (collectie Rijksmuseum Boerhaave P02493) en Kaart van Afrika, W. J. Blaeu, 1619 (collectie Rijksmuseum Boerhaave P02494)

Waar de zeevaartkundige kaarten gedrukt zijn op sterk perkament voor gebruik aan boord, zijn de luxe kaarten gedrukt op papier. Een publiek voor deze kaarten vindt Blaeu onder kooplieden, reders en andere welgestelde burgers die hun huizen en kantoren ermee opsieren. Een van hen is Constantijn Huygens. De dichter-diplomaat heeft ze in zijn voorhuis opgehangen zodat zijn kinderen ‘een vaste gestaltenissen van ’s werelds maeksel in den sinn kregen.’

Kaart van Azie, W. J. Blaeu, 1619 (collectie Rijksmuseum Boerhaave P02495) en Kaart van America, W. J. Blaeu, 1619 (collectie Rijksmuseum Boerhaave P02496)

Vier deelen des weerelts is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster De Atlas Maior van Blaeu. Het object is te vinden in de vaste presentatie De Gouden Eeuw. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. 

canon

Het Nederlands Openluchtmuseum nam in 2015 het initiatief om het netwerk te organiseren. Het is een samenwerking van tal van musea. Het complete overzicht is te vinden op de website van de Canon van Nederland. Hier vind je ook meer informatie over de canon, topstukken uit andere musea, activiteiten en uittips.

Zoek op