VOC en WIC als leverancier van medicinale stoffen

Terug naar VOC en WIC

Via de handel in Oost en West worden exotische planten en dieren aangevoerd die bestanddelen leveren voor medicijnen. De apotheker wordt vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over de exotische natuur. In deze simpliciakast worden geneeskrachtige ingrediënten bewaard. De buitenkant van de kast ziet eruit als een boek, met op de ‘rug’ het opschrift Thesaurus Sanitatis geschreven. Vrij vertaald betekent dit ‘schatkamer  der gezondheid’.

simpliciakast

Kruidenkast- of Simplicikast in de vorm van een bijbel, 1659-1662 (collectie Rijksmuseum Boerhaave V25805)

Deze simpliciakast uit 1660 behoort toe aan het Haagse apothekersgilde. In de laatjes van de kast bewaart het gilde de simplicia, oftewel geneeskundige ingrediënten, die bij examens worden gebruikt. De aspirant-apotheker moet uit deze simplicia een door de examinatoren opgegeven medicijn samenstellen. Deze simpliciakast is het oudst bewaard gebleven exemplaar van de enkele overgeleverde simpliciakasten in Nederland.

De simpliciakast van het Haags apothekersgilde is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het venster VOC en WIC. Het object is te vinden in de vaste presentatie De Gouden Eeuw. De Canon neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen. 

canon

Het Nederlands Openluchtmuseum nam in 2015 het initiatief om het netwerk te organiseren. Het is een samenwerking van tal van musea. Het complete overzicht is te vinden op de website van de Canon van Nederland. Hier vind je ook meer informatie over de canon, topstukken uit andere musea, activiteiten en uittips.

Zoek op