1. Wie wij zijn:

Stichting tot beheer van het Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde gevestigd aan de Lange Sint Agnietenstraat 10, 2312 WC Leiden. 071 - 751 99 99, www.rijksmuseumboerhaave.nl, info@rijksmuseumboerhaave.nl

Onze missie is: 

Vanuit onze passie voor wetenschap laten we iedereen ontdekken dat wetenschap van onschatbare waarde is voor het leven. Dat doen we door:

 • De persoonlijke verhalen van de wetenschappers achter de belangrijkste ontdekkingen en uitvindingen te verbinden met onze unieke collectie;
 • Mensen te inspireren om een mening te vormen over brandende actuele en toekomstige wetenschappelijke kwesties;
 • Nieuwe generaties aan te moedigen hun talenten te ontwikkelen. 

Onze visie is:

In een samenleving waarin wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, zien wij het als onze opdracht om mensen hierbij te betrekken en te laten zien waar deze ontwikkelingen vandaan komen. Zo ontstaat er meer begrip van wetenschap en de bijzondere prestaties van onderzoek en innovatie.

2. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en waarom

Websitebezoekers

Als u onze website bezoekt verzamelen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij op de volgende manieren;

Tickets

Als u een ticket reserveert via onze website verzamelen we deze persoonsgegevens van u, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en IP. De gegevens van de tickets gekocht via Ticket Team staan online en zijn alleen voor een aantal geselecteerde personen toegankelijk. Alleen in het geval van calamiteit worden deze eenmalig gebruikt om een bericht uit te sturen. U kunt bij het afrekenen zelf aanvinken of u op de mailinglijst wilt. 

Na het verstrijken van de termijn van 2 jaar na aankoopdatum (bij tickets zonder datum) of 2 jaar na ticketdatum, worden de volgende gegevens door Ticket Team geanonimiseerd en/of verwijderd.

 • Voornaam, achternaam, e-mailadres, IP = geanonimiseerde data.
 • Telefoonnummer, naam bedrijf, adres, geboortedatum, en resterende gebruikersinformatie in het betalingslogboek = verwijderde informatie.
 • Barcode, bestelnummer, bestelprijs, ticketprijs, tickettype, ticketgroep, Landcode, browserinformatie, nieuwsbrief ja/nee, extraOptIn, externe referentie = behouden informatie.

Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen we uw e-mailadres en indien aangegeven ook uw voor- en achternaam en interessegebieden. Deze gegevens worden bewaard in onze MailingLijst totdat u zich uitschrijft. In iedere nieuwsbrief is een uitschrijflink opgenomen, waarmee op ieder moment de mailing stopgezet kan worden. De mailadressen worden verwijderd. 

Cookies

Zie hiervoor ons cookie statement .

Museumbezoekers

Ook bij een bezoek aan ons museum verzamelen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij op de volgende manieren;

Camerabeelden

Er is cameratoezicht in het museum. Wij gebruiken cameratoezicht voor de veiligheid van u, onze medewerkers, het gebouw en van onze collectie. Camerabeelden worden 72 uren bewaard, tenzij de beelden een incident hebben vastgesteld. In dat geval kunnen de beelden langer worden bewaard en worden gedeeld met de bevoegde instanties.

Wifi-netwerk

Ook kunt u in ons museum met uw persoonlijke devices verbinding maken met ons Wifi netwerk. Daarbij wordt het MAC-adres van uw device verzameld. Dit doen we om een verbinding met internet tot stand te brengen. We bewaren deze gegevens niet.

Entree

Als u een entreebewijs koopt aan de kassa dan registreren wij geen gegevens van u. Komt u met de museumkaart als toegangsbewijs naar het museum, ook dan verzamelen wij geen gegevens van u. De gegevens van de museumkaart worden niet met het museum gedeeld.

Onderwijsprogramma

Voor ons onderwijsprogramma verzamelen we de naam van de school, de naam van de docent, de NAW-gegevens, welke groep en de groepsgrootte, het gevolgde programma en het soort onderwijs (PO/VO/MBO/HBO/Universiteit). Deze gegevens zijn door de school zelf aan ons verstrekt en worden niet verrijkt. Deze gegevens blijven 5 jaar bewaard. De gegevens worden bewaard voor analyse doeleinden en om scholen te benaderen voor testprogramma’s. 

Vrienden van Rijksmuseum Boerhaave (Caecilia Stichting)

Indien u ingeschreven staat bij onze vriendenstichting verzamelen we uw NAW-gegevens, telefoon, e-mail, geboortedatum en uw interessegebied om u zo gericht uit te kunnen nodigen voor onze lezingen. Indien u vriend, liefhebber, duo-vriend of periodieke schenker bent verzamelen we ook uw bankgegevens met als doel eenmaal per jaar u een factuur/automatische incasso te sturen om uw vriendschapsbijdrage te incasseren. 

De gegevens worden opgeslagen en blijven bewaard tot het moment dat iemand komt te overlijden of aangeeft zijn vriendschap te willen stopzetten. De Caecilia Stichting heeft een eigen privacy statement, deze kunt u hier vinden.

Relaties van Rijksmuseum Boerhaave

Van de relaties van Rijksmuseum Boerhaave verzamelen we bedrijfsgegevens, NAW-gegevens, functies en e-mailadres en telefoonnummer met als doel u als relatie van Rijksmuseum Boerhaave uit te nodigen voor openingen en bijeenkomsten. Deze gegevens blijven bewaard tot het moment dat iemand van baan verandert of met pensioen gaat. De gegevens zijn verkregen via visitekaartjes en e-mailberichten met daaronder de gegevens. De gegevens worden niet verrijkt.

Bezoekers van de bibliotheek

Als u onze bibliotheek bezoekt noteren we uw contactgegevens voor de uitleen van boeken. Na terugkomst van het boek worden deze gegevens gelijk vernietigd.

Fotoverzoeken

Komen via de e-mail binnen. De contactgegevens van de aanvrager worden in de aanvraagmail bewaard. De mails worden bewaard als naslag. Na vijf jaar worden de mails verwijderd.

3. Uw rechten:

Privacyrechten en overige vragen

Voor vragen over dit privacy statement, vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, of voor het uitoefenen van uw privacyrechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen moeten wij u hiervoor wel identificeren. U hebt in overeenstemming met de AVG de volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om uw toestemming in te trekken;
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

U kunt uw verzoek of vraag e-mailen naar info@rijksmuseumboerhaave.nl. Wanneer wij uw verzoek hebben ontvangen ontvangt u binnen 30 dagen een reactie van ons.

Zoek op