ANBI Caecilia Stichting

Terug naar Particulieren

De Caecilia Stichting, de Vrienden van Rijksmuseum Boerhaave, is erkend als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij hoeven geen belasting te betalen over giften. Uw bedrag staat dus volledig tot onze beschikking. En giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker.

Statuten Caecilia Stichting

RSIN/fiscaal nummer

Het fiscale nummer van de Caecilia Stichting is 803807211.

Contactgegevens Caecilia Stichting

Postadres: Postbus 11280, 2301EG Leiden
E-mail: vrienden@rijksmuseumboerhaave.nl

Contactpersoon 

Carmen Cabo, Hoofd Development & Partnerships

Telefoonnummer: 06 82 32 22 35
Bankrekening Caecilia Stichting: NL76 ABNA 0644 3458 45.
Statutaire Naam: Caecilia Stichting

Doelstelling

De doelstelling van de Caecilia Stichting is volgens de statuten “in algemene zin de bloei te bevorderen van het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde - Museum Boerhaave op alle daarvoor - in aanmerking komende gebieden. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door bevordering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, instandhouding en uitbreiding van de verzamelingen van het museum, het ondersteunen van projecten van het museum, alsmede het aankweken van publieke belangstelling voor en bekendheid met het door dit museum bestreken terrein”.

Hoofdlijnen beleidsplan

Jaarlijks worden er voor de vrienden diverse activiteiten georganiseerd, zoals een Vriendenbijeenkomst en lezingen. Voor de komende jaren is er een ambitie geformuleerd ten aanzien van het aantal Vrienden. Door middel van het gebruik van bestaande en nieuwe netwerken van onder andere de Vrienden zal het aantal Vrienden de komende jaren stijgen.

Ook wordt actief ingezet om de huidige Vrienden voor het Leven tot Liefhebber te upgraden.  Hierdoor zullen de jaarlijkse inkomsten toenemen waardoor de Caecilia Stichting beter in staat zal zijn Rijksmuseum Boerhaave op korte en lange termijn te ondersteunen bij het behalen van zijn doelstellingen.

Bestuurssamenstelling Caecilia Stichting

Het bestuur van de Vrienden van Rijksmuseum Boerhaave bestaat uit:

  • Prof. dr. Jan van Ruitenbeek, voorzitter
  • Ir. Amito Haarhuis MSc/MEd, secretaris / penningmeester
  • Prof. dr. Jos van den Broek
  • Dr. Harriette Verwey
  • Ing. Jasper Neuteboom
  • Mr. Linda van de Oudeweetering

Beloningsbeleid 

De Caecilia Stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. 

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. In ons privacy statement leest u hoe we met gegevens omgaan.

Jaarverantwoording

Zoek op