“Adopteer een object” succesvol afgesloten

Terug naar Schenken

Rijksmuseum Boerhaave riep het publiek op om voor een eenmalig bedrag een object te adopteren. De campagne is inmiddels succesvol afgesloten. Lees hieronder de bijzondere verhalen van adoptanten.

Wiskundige modellen van Jan Paauw

'Het kistje met wiskundige modellen van Jan Paauw is mijn lievelingsobject. In mijn hoedanigheid als conservator bij Rijksmuseum Boerhaave heb ik destijds de link gevonden met Pibo Steenstra's leerboek "Grondbeginselen der meetkunst uit 1797" en dat heeft mij toen heel gelukkig gemaakt.'

- Steven Engelsman

Molecuulmodellen van Jacobus van 't Hoff

'Verbeeldingskracht is een essentieel talent voor een succesvol wetenschapper. Met deze molecuulmodellen liet van 't Hoff zien dat zijn ideeën omtrent de ruimtelijke ordening van atomen in moleculen niet het fantasme waren waar hij indertijd door wetenschappers van beticht werd. Hij liet ermee zien hoe moleculaire structuur fysische materiaaleigenschappen kan verklaren. Ik laat geen gelegenheid voorbij gaan om studenten te wijzen op de belangrijke rol van creativiteit in de wetenschap.'

- Dr. ing. Ger J.M. Koper, universitair hoofddocent TU Delft.

Apothekersvijzel

'Deze vijzel uit 1633 was in bezit van Hendrik Cohen (1879 — 1945), een Rotterdams apotheker en een van de vroege historici van de farmacie. Na de Tweede Wereldoorlog hebben zijn zoons deze vijzel samen met andere door hem verzamelde oude voorwerpen en boeken aan het Rijksmuseum Boerhaave ten geschenke gegeven.'

- Hendrik Floris Cohen & Marius Job Cohen

Microscoopje van Antoni van Leeuwenhoek

'Met dit instrument bestudeerde Anthoni van Leeuwenhoek vrijwel alles wat door een lens bekeken kan worden. Hij zag voor het eerst eencelligen, de bloedsomloop in haarvaatjes, spermatozoën en rode bloedcellen. Dankzij de publicatie van zijn ontdekkingen in het tijdschrift van de Royal Society werd hij wereldberoemd.'

- Stichting Antoni van Leeuwenhoek

Molecuulmodellen van Jacobus van 't Hoff

'Onze voorzitter Frans Arnold heeft tijdens zijn scheikunde-studie in Leiden dit soort modellen aan de vergetelheid ontrukt die in een kast in het laboratorium lagen te verstoffen. In het TUE-lesmateriaal laten we leerlingen zelf papieren tetraëders knippen en plakken. Zo maken we de tetraëdrische vieromringing en spiegelbeeldisomerie inzichtelijk.'

Stichting Theorie uit Experimenten (TUE)

Maanstenen

'Als kind bezocht ik met mijn broertje tijdens een logeerpartijtje bij mijn oma in Katwijk Rijksmuseum Boerhaave. Bij het naar huis gaan, ging een achterdeur open en vroeg een medewerker van het museum of wij de maanstenen wilden zien. Dat vonden wij geweldig interessant, stenen uit de ruimte! Al die jaren heb ik de maanstenen van Rijksmuseum Boerhaave geassocieerd met die bijzondere dag.'

- Marga Agema

Pauwenbloem van Maria Sybilla Merian

'Maria Sybilla Merian symboliseert de vrouwelijke, kunstzinnige doch wetenschappelijke, eigenzinnige levenskracht, die ik toewens aan onze dochters Anna Eva en Nova Elisabeth Sofia. Het in Amsterdam en Paramaribo gesitueerde historisch decor van Merian en haar twee dochters overlapt met de wereld waaruit Eva en Nova voortkomen. Met de prachtige figuur van de pauwenbloem wordt feminiene autonomie subtiel geïllustreerd, ondanks, of juist dankzij, menselijke repressie (die net als de bloem een giftige werking heeft). Ontroerend dat dit specifieke werk de eerste keuze was van Eva.'

- Ruben Brave

Model van de overtoom, Jan Paauw

'Rederij Schuitjevaart verzorgt sinds 1984 rondvaarten in Leiden en omstreken. Leiden is mijn geboortestad. Ik hou van onze monumentale waterstad. Het model van de overtoom spreekt mij zeer aan. Natuurlijk denk ik dan ook aan het aloude liedje: Schuitjevaren, Theetje drinken, varen we naar, de Overtoom.'

- Koene Parmentier, Rederij Schuitjevaart

 

Nobelprijs van Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman

'Nobelprijs voor de natuurkunde voor Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman (1902), als erkenning voor de ongewone prestatie in hun onderzoek naar de invloed van magnetisme op stralingsfenomenen.'

- Pieter Zeemanfonds 

Snellius

'Ik heb vanwege mijn onderzoek naar de Huygensbibliotheek de afgelopen jaren meerdere malen de Snellius in handen gehad, de marginalia gefotografeerd en getranscribeerd en zo een band met het boek opgebouwd, wat zeker door de medewerking van de toenmalige bibliothecaris Harry Leechburch Auwers is gefaciliteerd.'

- Drs. Kees J. Verduin

Hollandse cirkel door Heindrick Sneeuwins

'Hoekmetingen en zonnewijzers waren al millennia oud, maar konden nog steeds verbeterd worden. Deze combinatie is bijzonder.'

- Dr. A.R. Peters, student scheikunde in Leiden 1981-1987.

'Als kind mocht ik af en toe door mijn moeders microscoop kijken, ik keek dan met mijn rechteroog, het linker kneep ik dicht. Toen ik in 1959 medicijnen in Leiden ging studeren, kreeg ik haar microscoop mee. Achter op de fiets, door de regen, naar de practica van professor Zaaijer. Dat was voor mij het Grote Genieten, van de wereld van het Kleine. Microscopie heeft mij (patholoog, cytoloog) sindsdien niet meer losgelaten.'

- dr. Mathilde E. Boon

Meetkundige machine van Wytze Foppes

'Als gepensioneerd docent Wiskunde en Didactiek van de wiskunde spreekt het kistje van Wytze Foppes (1707-1778) mij zeer aan. Vanwege mijn passie voor de meetkunde ben ik bijzonder geïnteresseerd in de werking van dit mooie en vernuftige instrument en ik heb dan ook met veel plezier alles bekeken en gelezen wat hierover in de bibliotheek van Rijksmuseum Boerhaave te vinden is.'

- Agnes Verweij

Maagdenburger halve bol

'Als docent natuurkunde deed ik graag proeven in de klas. De Maagdenburger halve bollen heb ik vele jaren gedemonstreerd in 2 HAVO en 2 VWO. Stoer kwamen jongens naar voren om te laten zien hoe sterk ze wel niet waren. Verbazing als het hun niet lukte de bollen van elkaar te scheiden. Hoe boeiend kan onderwijs zijn!'

- Drs. Chris van der Jagt 
Oud-docent/conrector Huygenslyceum, Voorburg

Kurkenpers

'Begin jaren '60: Slijpstukken waren er niet voor ons, jongerejaars chemiestudenten. Wel kurken, in vele vormen en maten. Als de kurk te dik was, dan kon je met de pers de kurk wat dunner maken, al rollend tussen de groeven. Een kurkenpers roept bij ons herinneringen op aan een sobere, maar mooie tijd.'

- Fred en Corrie Popp

Heliumliquefactor

'De Heliumliquefactor van Heike Kamerlingh Onnes kenmerkt een mijlpaal in de Nederlandse wetenschapshistorie. Met dit instrument bereikte Kamerlingh Onnes een temperatuur van -269 oC, waarbij hij in 1911 als eerste supergeleiding wist waar te nemen. In 1913 ontving hij voor die ontdekking de Nobelprijs Natuurkunde.'

- Stichting Physica

'Dit kastje bevatte waarschijnlijk een aantal essentiele grondstoffen om onderweg èn onder primitieve omstandigheden een geneesmiddel te maken. Waarschijnlijk zal de gebruiker deze ingredienten aangevuld hebben met wat lokaal verkrijgbaar is. Het idee erachter: vakmanschap, flexibiliteit en directe hulpverlening.'

- Jolande & Ruud Dessing, apothekers

hoff

'Het schilderij toont Henry van 't Hoff op de top van zijn carrière. In 1901 kreeg hij de eerste Nobelprijs in de Scheikunde voor zijn werk aan colligatieve verschijnselen (vriespuntsdaling, kookpuntsverhoging, osmotische druk, etc.). In zijn linkerhand houdt hij een boek, hoogstwaarschijnlijk een van de twee delen van "Vorlesungen über theoretische und physikalische chemie". De tetraëder rechts daarvan duidt op de door hem bewerkte doorbraak van de stereochemie. Met zijn toen kwantitatieve aanpak van chemische onderwerpen, zoals reactie-evenwicht en -kinetiek, wordt hij beschouwd als de grondlegger van mijn vakgebied, de fysische chemie.'

- dr. ing. Ger J.M. Koper, universitair hoofddocent TU Delft.

Zoek op