Zoeken in de collectie

Terug naar Collectie

De collectie van Rijksmuseum Boerhaave is bestaat uit ca. 120.000 objecten, boeken, prenten en beeldmateriaal. Daartoe behoren de meridiaankijker van de Leidse Sterrewacht, de vulpen van Albert Einstein, het eerste nierdialyse-apparaat van Willem Kolff, de schilderijen met de vier gedaantes van een arts, het Surinaamse Insectenboek van Maria Sybilla Merian, en recente wetenschappelijke uitvindingen, zoals de qubit, bouwsteen van een quantumcomputer die onderzoekers nu proberen te ontwikkelen.

Bruiklenen

Rijksmuseum Boerhaave voert een actief bruikleenbeleid. Objecten van het museum zijn door heel Nederland, maar ook in het buitenland te zien. Voor een bruikleenverzoek kunt u zich wenden tot de conservator.

Zoek op