Geschiedenis van de collectie

Terug naar Over ons

De collectie van Rijksmuseum Boerhaave, waarin de microscopen van Antoni van Leeuwenhoek, de eerste slingerklok van Christiaan Huygens, het wereldwijd oudste heliocentrische planetarium, anatomische preparaten en voorwerpen van Nederlandse Nobelprijswinnaars zijn opgenomen, vertelt een belangrijk verhaal.

 

De collecties van Rijksmuseum Boerhaave weerspiegelen vijf eeuwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland en laten zien waar het in de wetenschap om draait: nieuwsgierigheid, lef, creativiteit en doorzettingsvermogen.

This is one of the most important scientific and medical history collections in the world.

The Times over Rijksmuseum Boerhaave

Ontstaan van de collectie

De oprichting van Rijksmuseum Boerhaave dateert van 1928. De naam luidde toen nog anders: Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum. Het museum dankt zijn ontstaan aan een groep academici met belangstelling voor ons wetenschappelijke erfgoed. Het was in een tijd waarin natuurwetenschappers en artsen steeds meer nieuwsgierigheid aan de dag legden voor de geschiedenis van hun vakgebieden. De eerste directeur van het museum, Claude August Crommelin, deed zijn liefde voor oude wetenschappelijke instrumenten op als adjunct-directeur van het befaamde Kamerlingh Onnes Laboratorium. Hij ontfermde zich over de eeuwenoude apparaten die er op zolder waren weggeborgen. Maar hij koesterde eveneens de instrumenten waarmee in zijn eigen tijd toponderzoek was gedaan. Vanaf begin af aan richtte de collectie van het museum zich zo op zowel vergane tijden als actuele wetenschap.

De collectie van Rijksmuseum Boerhaave is na bovenbeschreven ontstaansperiode aanzienlijk uitgebreid tot ca. 120.000 objecten, boeken, prenten en beeldmateriaal. Daartoe behoren de meridiaankijker van de Leidse Sterrewacht, de vulpen van Albert Einstein, het eerste nierdialyse-apparaat van Willem Kolff, de schilderijen met de vier gedaantes van een arts, het Surinaamse Insectenboek van Maria Sybilla Merian, en recente wetenschappelijke uitvindingen, zoals de qubit, bouwsteen van een quantumcomputer die onderzoekers nu proberen te ontwikkelen.

Bruiklenen

Rijksmuseum Boerhaave voert een actief bruikleenbeleid. Objecten van het museum zijn door heel Nederland, maar ook in het buitenland te zien. Voor een bruikleenverzoek kunt u zich wenden tot de conservator.

Zoek op