Waterwolf in Waterland

Terug naar Basisonderwijs

Groep 4-5
Aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis

Met water spelen, met water werken. In de tuin, op school, bij de boerderij. Maar wat doe je als de waterwolf langskomt en de polder overstroomt? Hoe maak je van water een polder waar mensen kunnen wonen en koeien kunnen grazen? En, hoe kom je van de ene plek naar de andere als er in waterland geen wegen zijn?

Onderzoekend leren

Leerlingen zien al puzzelend hoe het landschap verandert. Aan de hand van ontdekkend leren wordt een brug gebouwd zodat transport van mensen, dieren en dingen in waterland mogelijk wordt. Met proefjes leren ze hoe een boot beladen wordt en hoe de boot op het water in balans blijft. Bovendien pompen ze de polder droog met de schroef van Archmides!

Van april t/m oktober vindt het lesprogramma ook in de Watertuin van Rijksmuseum Boerhaave plaats.

Leerdoelen

De leerlingen:

  • Leren te beschrijven hoe het gebied van de Haarlemmermeer in de tijd veranderd is van waterplas naar een meer tot uiteindelijk een polder. 
  • Leren hoeveel zandzakken, blokken en huisjes ze per boot mee kunnen nemen om een boot te laten drijven. Hierbij letten ze op de manier waarop ze de boot beladen zodat deze in balans blijft.
  • Leren hoe een schutsluis en een Schroef van Archimedes werken en hoe je die moet bedienen
  • Leren hoe je een sterke brug kunt bouwen met behulp van stokjes en elastiekjes.
  • Leren dat je van zandzakken een tijdelijke dijk kan bouwen om het water tegen te houden.

Aanbods- en kerndoelen

Het programma Waterwolf in Waterland sluit aan bij de leergebieden:

  • Nederlands
  • Rekenen/wiskunde: getallen; verhoudingen; meten & meetkunde; en verbanden
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld: jezelf en de ander; de samenleving; de ruimte om je heen; tijd; verschijnselen; en verschijnselen uit natuurkunde en techniek
  • Kerndoelen: 44, 45, 48, 50.

Praktische informatie

Duur: 2 uur (120 min.)
Beschikbaarheid: Het programma is te boeken op maandag t/m vrijdag, starttijden in overleg
Doelgroep: Groep 4-5
Groepsgrootte: Minimaal 20, maximaal 36 leerlingen
Kosten: €5,- per leerling (minimale prijs per programma €99).
Begeleiders: Wij verzoeken u de leerlingen van te voren in groepjes van 5 à 6 leerlingen in te delen. We verwachten vanuit school 1 begeleider per groepje. Daarnaast verwachten wij een
actieve houding van de begeleiders.

Bij het lesprogramma hoort ook een leerkrachtenhandleiding:

Boeken

De onderwijsprogramma’s kunnen rechtstreeks bij het museum geboekt worden. 

Reserveer

Velden met * zijn verplicht

Zoek op