Peperduur, op ontdekking in de Gouden Eeuw

Terug naar Basisonderwijs

Groep 5-6 
Geschiedenis, rekenen

Vroeger was peper zo kostbaar dat je met peperkorrels kon betalen. Diederick de Wilde, een schipper van de VOC, reisde naar Indonesië om peperbalen in te kopen. De leerlingen helpen Diederick tijdens zijn ontdekkingstocht bij het navigeren op zee, ze ontdekken onbekende voorwerpen zoals schelpen en helpen hem ook berekenen hoe hij zijn schip het beste kan beladen zodat hij zoveel mogelijk kan meenemen en het schip niet zinkt.

Leerdoelen

De leerlingen:

  • Leren welke zeventiende-eeuwse instrumenten men in de tijd van de VOC gebruikte in de scheepvaart.
  • komen er achter wat voor bijzondere objecten ontdekkersreizigers tijdens hun zeereis verzamelden.
  • Leren een balans en een kompas te gebruiken.
  • Leren te meten met handen en duimen en vergelijken dit met het metrieke stelsel

Kerndoelen

Peperduur sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden Rekenen/wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Dit zijn kerndoelen: 23, 24, 25, 32, 33, 52, 53 en 56.

Praktische informatie

Duur: 2 uur (120 min.)
Doelgroep: Groep 5-6
Groepsgrootte: Minimaal 22, maximaal 36 leerlingen
Kosten: normaal €5,- per leerling (minimale prijs per programma €100).
Begeleiders: Wij verzoeken u de leerlingen van te voren in groepjes van 5 à 6 leerlingen in te delen. We verwachten vanuit school 1 begeleider per groepje. Daarnaast verwachten wij een
actieve houding van de begeleiders.

Bij het lesprogramma hoort ook een leerkrachtenhandleiding:

Boeken

De onderwijsprogramma’s kunnen geboekt worden via de Cultuureducatiegroep, het Verwonderpaspoort of rechtstreeks bij het museum. 

Peperduur is ook te volgen met het Verwonderpaspoort

Zoek op